IPXV_FormatConverter Interface

From Tracker Software PDF SDK
Jump to: navigation, search
m (Automatic page editing by robot)
m (Automatic page editing by robot)
Line 61: Line 61:
 
| [[PXV:IPXV_FormatConverter_FilterName|FilterName]]
 
| [[PXV:IPXV_FormatConverter_FilterName|FilterName]]
 
| [[PXV:IPXV_FormatConverter_Icon|Icon]]
 
| [[PXV:IPXV_FormatConverter_Icon|Icon]]
| [[PXV:IPXV_FormatConverter_Name|Name]]
+
| [[PXV:IPXV_FormatConverter_MIME|MIME]]
 
|-
 
|-
 
| [[PXV:IPXV_FormatConverter_Extensions|Extensions]]
 
| [[PXV:IPXV_FormatConverter_Extensions|Extensions]]
 
| [[PXV:IPXV_FormatConverter_Flags|Flags]]
 
| [[PXV:IPXV_FormatConverter_Flags|Flags]]
| [[PXV:IPXV_FormatConverter_MIME|MIME]]
+
| [[PXV:IPXV_FormatConverter_ID|ID]]
|  
+
| [[PXV:IPXV_FormatConverter_Name|Name]]
 
|}
 
|}

Revision as of 07:34, 12 June 2015


XXX => PDF

IAFS_File* pInputFile;
 1. маючи pInputFile беремо в нього розширення через його Name. якщо нема, то на п.4
 2. по цьому розширенню шукаємо конвертер. якщо нема то на п.4
 3. питаємо в конвертера через CheckFormat валідність файла. якщо результат CheckFormatResult_OK, то на п.6
 4. послідовно викликаємо CheckFormat у зареєстрованих конвертерів для пошуку конветера якщо може опрацювати файл
 5. якщо жодної форматки не підібрано - вихід з помилкою "Unknown File Format"
 6. нехай наш конвертер - pConverter; викликаємо в нього CreateParams(&pParams);
 7. pConverter->Prepare(pInputFile, pParams, hWndParent); викликається в головному потоці
 8. pConverter->Convert(pInputFile, pParams, pProgress, &pOutFile); може викликатись в окремому потоці. pOutFile може бути: IStream, IAFS_File, або повністю готовий IPXC_Document;
 9. якщо pOutFile не є IPXC_Document, то вважаємо що в pOutFile нормальний PDF file, який і пробуємо відкрити

PDF => XXX

IPXC_Document* pSource;
 1. при Save As (Export) будуємо стрічку для фільтра для діалога
 2. світимо діалог з кнопкою "Settings..." на діалозі
 3. при натисканні Settings, викликається Callback (який знає про pSource, про вибрану на данний момент форматку):
  1. в форматки викликається CreateParams(&pParams)
  2. викликається ShowPrefsDlg(pSource, pParams, SaveDlg.HWND)
  3. параметри що повернулись зберігаються до переключення форматки і використовуються при наступному натисканні Settings та при конвертації
 4. отримавши IDOK від діалога, якщо в нас немає ще pParams, то беремо їх в вибраного конвертера через CreateParams(&pParams)
 5. викликаємо в головному потоці pConverter->Prepare(pSource, pParams, DocView.HWND);
 6. pConverter->Convert(pSource, pParams, pProgress, NULL); передаємо останнім параметром NULL оскільки нам непотрібні результуючі файли

Preferences

 1. використовуючи get_Name, get_Description, etc, показуємо список зареєстрованих конвертерів.
 2. при виборі конвертера зі списку дивимось його флажки і якщо встановлено HasPreferences, то дозволяється "Settings..." кнопка, при натисканні якої викликаємо
ShowPrefsDlg(NULL, NULL, PrefsDlg.HWND);

Methods

CreateParams ShowPrefsDlg

Properties

Description FilterName Icon MIME
Extensions Flags ID Name